Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Mã HS (English)
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
Hướng dẫn -> Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS bằng tên hàng tiếng Anh

Giới thiệu chức năng tra cứu mã HS (English):

Sau thành công của chức năng tra cứu tên hàng tiếng Việt, www.hssearch.net đã được nâng cấp thành công chức năng tra cứu mã HS với tên hàng bằng tiếng Anh. Với chức năng này sẽ hỗ trợ cho người dùng tra cứu chính xác hơn mà không cần phải dịch chính xác nghĩa của tên hàng trước khi tra cứu. Với cơ sở hơn 600.000 dữ liệu tên hàng và được cập nhật theo tháng hy vọng sẽ không có từ khóa nào có thể thoát khỏi dữ liệu này. 

Hướng dẫn tra cứu: 

1) Tra cứu theo mã HS: Nhập mã HS ít nhất có 4 chữ số vào ô Tìm kiếm và không sử dụng dấu cách " " hoặc dấu chấm "."
VD: từ khóa đúng: 39269099
     từ khóa sai   : 3926.90.99 hoặc 392690,99

2) Tra cứu theo mô tả hàng hóa: Nhập chuỗi ký tự phải có ít nhất 4 ký tự vào ô Tìm kiếm.

VD: computer

Các tin khác
 + Giá Xuất nhập khẩu tham khảo 4/13/2015
 + Hướng dẫn đăng ký dịch vụ và thanh toán 5/22/2013
 + Đăng Ký/Đăng Nhập 1/31/2013
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của điều kiện NK 10/29/2012
 + Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 7/10/2012
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS 7/3/2012
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của biểu thuế XNK 2017 7/3/2012
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4