Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Mã HS (English)
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
Hướng dẫn -> Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Giới thiệu:

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 1628/QĐ-TCHQ ngày 15/7/2010 ban hành Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan. Theo đó, phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu (gọi tắt là PTPL) là việc cơ quan hải quan kiểm tra thực tế mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại các đơn vị PTPL bằng các phương tiện, biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật để xác định đặc tính, tên hàng, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu và theo Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới nhằm phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hải quan. Việc PTPL được thực hiện khách quan, khoa học, chính xác theo các quy định của Quy chế này và theo quy định của pháp luật về công tác PTPL.

Hướng dẫn tra cứu kết quả Phân tích phân loại: 

1) Tra cứu theo mã HS: Nhập mã HS ít nhất có 4 chữ số vào ô Tìm kiếm và không sử dụng dấu cách " " hoặc dấu chấm "."
VD: từ khóa đúng: 28211000
     từ khóa sai   : 2821.10.00 hoặc 282110,00

2) Tra cứu theo mô tả hàng hóa: Nhập chuỗi ký tự phải có ít nhất 4 ký tự vào ô Tìm kiếm, sử dụng tiếng việt có hoặc không dấu.

VD: “Bang dinh vet thuong” hoặc “băng dính vết thương

Các tin khác
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS bằng tên hàng tiếng Anh 5/8/2015
 + Giá Xuất nhập khẩu tham khảo 4/13/2015
 + Hướng dẫn đăng ký dịch vụ và thanh toán 5/22/2013
 + Đăng Ký/Đăng Nhập 1/31/2013
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của điều kiện NK 10/29/2012
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS 7/3/2012
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của biểu thuế XNK 2017 7/3/2012
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4