Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Mã HS (English)
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
Hướng dẫn -> Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của biểu thuế XNK 2017

Hướng dẫn tra cứu biểu thuế XNK 2017: 

1) Tra cứu theo mã HS: Nhập mã HS vào ô Tìm kiếm và không sử dụng dấu cách " ", dấu chấm "." hoặc dấu phẩy “,”
     VD: từ khóa đúng: 91029110
     từ khóa sai   : 9102.91.10 hoặc 9102,91

2) Tra cứu theo mô tả hàng hóa: Nhập chuỗi ký tự vào ô Tìm kiếm, sử dụng tiếng việt có hoặc không dấu.

VD: “may tinh xach tay” hoặc “Máy tính xách tay

Các căn cứ pháp lý áp dụng cho các loại thuế:

Thuế nhập khẩu ưu đãi:  122/2016/NĐ-CP

Thuế giá trị gia tăng (VAT): 131/2008/TT-BTC

Thuế Xuất khẩu (XK)122/2016/NĐ-CP

Thuế Môi Trường (MT): 1269/2011/UBTVQH12
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB): 1269/2011/UBTVQH12

Thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt:

o ASEAN (ATIGA):……………………….       129/2016/NĐ-CP

o ASEAN - Trung Quốc (ACFTA):………..     128/2016/NĐ-CP

o ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA):………….     130/2016/NĐ-CP

o ASEAN - Ấn Độ (AIFTA):……………....      126/2016/NĐ-CP

o ASEAN - Úc - Niu Di-Lân (AANZFTA):.      127/2016/NĐ-CP

o ASEAN - Nhật Bản (AJCEP):…………...     133/2016/NĐ-CP

o Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA):………….     125/2016/NĐ-CP

o Việt Nam - Hàn Quốc (VKFPA):………….    131/2016/NĐ-CP

o Việt Nam - Chi Lê(VCFPA):………….          132/2016/NĐ-CP

 

Các tin khác
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS bằng tên hàng tiếng Anh 5/8/2015
 + Giá Xuất nhập khẩu tham khảo 4/13/2015
 + Hướng dẫn đăng ký dịch vụ và thanh toán 5/22/2013
 + Đăng Ký/Đăng Nhập 1/31/2013
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của điều kiện NK 10/29/2012
 + Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 7/10/2012
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS 7/3/2012
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4