Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Mã HS (English)
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
Hướng dẫn -> Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS

Giới thiệu chức năng tra cứu mã HS Code:

Nội dung rất quan trọng của một tờ khai hải quan là mã số hàng hóa (HS code) và trên thực tế rất nhiều doanh nghiệp còn lúng túng trước việc áp mã HS. Nhiều trường hợp đã bị truy thu thuế do áp mã hàng hóa không đúng. Với cơ sở dữ liệu với hơn 500.000 mô tả hàng hóa khác nhau đã được kiểm chứng việc áp mã HS hy vọng sẽ là công cụ đắc lực trợ giúp các bạn giải quyết phần nào vấn đề áp mã HS.

Hướng dẫn tra cứu: 

1) Tra cứu theo mã HS: Nhập mã HS ít nhất có 4 chữ số vào ô Tìm kiếm và không sử dụng dấu cách " " hoặc dấu chấm "."
VD: từ khóa đúng: 48201000
     từ khóa sai   : 4820.10.00 hoặc 482010,00

2) Tra cứu theo mô tả hàng hóa: Nhập chuỗi ký tự phải có ít nhất 4 ký tự vào ô Tìm kiếm, sử dụng tiếng việt có hoặc không dấu.

VD: dien thoai hoặc “điện thoại

Từ khóa sai: "loa", "đài"

3) Tra cứu theo Tiếng Việt có dấu: Tích vào "Tìm kiếm theo Tiếng Việt có dấu". Sẽ cho kết quả là các loại hàng hóa có đúng theo cụm từ khóa theo tiếng Việt có dấu

VD: Từ khóa đúng: Biến Tần

Từ khóa sai: Bien tan

Các tin khác
 + Giới thiệu và hướng dẫn chức năng tra cứu mã HS bằng tên hàng tiếng Anh 5/8/2015
 + Giá Xuất nhập khẩu tham khảo 4/13/2015
 + Hướng dẫn đăng ký dịch vụ và thanh toán 5/22/2013
 + Đăng Ký/Đăng Nhập 1/31/2013
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của điều kiện NK 10/29/2012
 + Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu 7/10/2012
 + Hướng dẫn tra cứu và các căn cứ pháp lý của biểu thuế XNK 2017 7/3/2012
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4