Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 137. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh 6/16/2015
Điều 138. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động 6/16/2015
Điều 139. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp 6/16/2015
Điều 140. Xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế 6/16/2015
Điều 141. Thu thập thông tin và xác minh phục vụ kiểm tra sau thông quan 6/16/2015
Điều 142. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan 6/16/2015
Điều 143. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan 6/16/2015
Điều 144. Tổ chức thực hiện kiểm tra sau thông quan 6/16/2015
Điều 145. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan 6/16/2015
Điều 16. Hồ sơ hải quan 6/15/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang9/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4