Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 127. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế nhưng sau đó được miễn thuế theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 6/16/2015
Điều 128. Hồ sơ không thu thuế 6/16/2015
Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế 6/16/2015
Điều 130. Kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế tại trụ sở người nộp thuế 6/16/2015
Điều 131. Cập nhật thông tin hoàn thuế, không thu thuế 6/16/2015
Điều 132. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa sau khi ban hành quyết định hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 6/16/2015
Điều 133. Tiền chậm nộp 6/16/2015
Điều 134. Nộp dần tiền thuế nợ 6/16/2015
Điều 135. Gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 6/16/2015
Điều 136. Xoá nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 6/16/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang8/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4