Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 107. Các trường hợp xét miễn thuế 6/16/2015
Điều 108. Hồ sơ xét miễn thuế 6/16/2015
Điều 109. Thủ tục, trình tự xét miễn thuế 6/16/2015
Điều 110. Thẩm quyền xét miễn thuế 6/16/2015
Điều 111. Các trường hợp xét giảm thuế 6/16/2015
Điều 112. Hồ sơ xét giảm thuế 6/16/2015
Điều 113. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét giảm thuế 6/16/2015
Điều 114. Các trường hợp hoàn thuế 6/16/2015
Điều 115. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan được tái xuất ra nước ngoài 6/16/2015
Điều 116. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu 6/16/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang6/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4