Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 97. Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa (cảng nội địa) 6/16/2015
Điều 98. Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu 6/16/2015
Điều 99. Kho hàng không kéo dài 6/16/2015
Điều 100. Địa điểm kiểm tra tập trung 6/16/2015
Điều 101. Địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới 6/16/2015
Điều 102. Địa điểm kiểm tra hàng hoá tại chân công trình hoặc cơ sở sản xuất, nhà máy 6/16/2015
Điều 103. Các trường hợp miễn thuế 6/16/2015
Điều 104. Đăng ký Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế 6/16/2015
Điều 105. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế 6/16/2015
Điều 106. Báo cáo, kiểm tra việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu 6/16/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang5/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4