Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 47. Thứ tự thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt 6/15/2015
Điều 48. Ấn định thuế 6/15/2015
Điều 49. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa 6/15/2015
Điều 50. Quy định về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan 6/15/2015
Điều 51. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan 6/15/2015
Điều 52. Giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 6/15/2015
Điều 53. Cơ sở để xác định hàng hoá xuất khẩu 6/15/2015
Điều 54. Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 6/15/2015
Điều 55. Định mức thực tế để gia công, sản xuất sản phẩm xuất khẩu 6/15/2015
Điều 56. Thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu; nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và sản phẩm xuất khẩu 6/15/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang13/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4