Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 37. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hoá áp dụng thuế suất theo tỷ lệ phần trăm 6/15/2015
Điều 38. Căn cứ và phương pháp tính thuế đối với hàng hóa áp dụng thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp 6/15/2015
Điều 39. Thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp 6/15/2015
Điều 40. Áp dụng căn cứ tính thuế đối với một số trường hợp đặc biệt 6/15/2015
Điều 41. Đồng tiền nộp thuế 6/15/2015
Điều 42. Thời hạn nộp thuế 6/15/2015
Điều 43. Bảo lãnh số tiền thuế phải nộp 6/15/2015
Điều 44. Địa điểm, hình thức nộp thuế 6/15/2015
Điều 45. Thu nộp lệ phí hải quan 6/15/2015
Điều 46. Nộp thuế đối với hàng hóa phải phân tích, giám định 6/15/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang12/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4