Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 27. Kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế, kiểm tra việc áp dụng văn bản thông báo kết quả xác định trước 6/15/2015
Điều 28. Kiểm tra giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu, kết quả kiểm tra chuyên ngành 6/15/2015
Điều 29. Kiểm tra thực tế hàng hóa 6/15/2015
Điều 30. Xử lý kết quả kiểm tra hải quan 6/15/2015
Điều 31. Lấy mẫu, lưu mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 6/15/2015
Điều 32. Đưa hàng về bảo quản 6/15/2015
Điều 33. Giải phóng hàng 6/15/2015
Điều 34. Thông quan hàng hóa 6/15/2015
Điều 35. Thời điểm tính thuế, tỷ giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu 6/15/2015
Điều 36. Thời điểm tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần 6/15/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang11/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4