Trang chủ | Tin tức tuyển dụng | Hướng dẫn | Thông tin doanh nghiệp XNK Đăng nhập Đăng ký
Mã HS
Mã HS (English)
Biểu thuế 2017
Phân tích phân loại
Điều kiện nhập khẩu
Văn bản pháp quy
Thủ tục hải quan
Ho tro skype
Lọc theo đầu mã HS
 Thủ tục hải quan
Điều 17. Xem hàng hoá, lấy mẫu hàng hóa trước khi khai hải quan 6/15/2015
Điều 18. Khai hải quan 6/15/2015
Điều 19. Đăng ký tờ khai hải quan 6/15/2015
Điều 20. Khai bổ sung hồ sơ hải quan 6/15/2015
Điều 21. Khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa 6/15/2015
Điều 22. Hủy tờ khai hải quan 6/15/2015
Điều 23. Nguyên tắc kiểm tra 6/15/2015
Điều 24. Kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế 6/15/2015
Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan 6/15/2015
Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 6/15/2015
Tổng số kết quả tìm thấy :130 Đầu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sau  Trang10/13
Hotline
Killer-Pazz
Space
TOPICA
WEFIT
Killer-Pazz4